Visie op verzuim

"Eigen regie"

Ik ben een bedrijfsarts die het leuk vindt om samen met de klant het verzuim aan te pakken!


Op preventie en organisatievlak wil ik samen met de klant veel bereiken en ik ben dan ook altijd actief en energiek bezig om mensen daarvoor enthousiast te maken en te behouden. Klussen die me aanspreken en waar ik warm voor loop kenmerken zich door een grote zelfstandigheid met veel contacten op managementniveau en werken met meerdere collega’s en managers in teamverband.Collega’s, voormalig leidinggevenden en klanten kenmerken mij als een goede bedrijfsarts die erg duidelijk en precies is in de terugkoppeling en ook managers kan aanspreken op hun verantwoordelijkheden. U merkt dat ik snel reageer op vragen (per telefoon, mail) en altijd contact zoek met de direct leidinggevende en eventueel andere partijen na een consult.Onderwerpen die in mijn gesprekken naar voren komen liggen in de lijn van “verzuim is gedrag en deze is beinvloedbaar”. In de consulten ga ik samen met de medewerker op zoek naar een juiste balans in belasting en belastbaarheid. Ik ben snel in staat om de diverse problematiek te analyseren en de communicatie hierover te stimuleren, en eventuele oplossingen of keuzemogelijkheden bespreekbaar te maken.