Carjolijn Jansen

Bedrijfsarts

Welkom!

U zoekt een bedrijfsarts?

Iemand die uw bedrijf op weg helpt met een no-nonsens aanpak? Iemand die even invalt vanwege zwangerschap of langere afwezigheid van uw eigen bedrijfsarts? Iemand die helpt om een PAGO of een RI&E uit te voeren?Arbeidsverzuim is slechts voor een klein gedeelte medisch. Ik help u graag om het verzuim van uw bedrijf in kaart te brengen. Samen met uw medewerkers en uw managers maak ik al die andere factoren bespreekbaar én beïnvloedbaar.Een bedrijfsarts die luistert, maar ook kan confronteren? Die iedereen in zijn waarde laat maar niet om de hete brij heen draait? U zoekt zo'n bedrijfsarts?

Ik maak graag een kennismakingsgesprek met u!